Praktijk

Praktijkexamen B

Voordat Autorijschool Jo Smeets het praktijkexamen of een toets kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als Autorijschool Jo Smeets  een praktijkexamen of toets voor je heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar in het reserveringssysteem van het CBR.

Machtigen

Het machtigen doe je op mijn cbr.nl met je DigiD, jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. De machtiging blijft geldig tot je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, kijk dan op dezelfde website voor de voorwaarden.
Download hier de handleiding voor het aanvragen van de machtiging.

Tussentijdse toets

Het afleggen van een tussentijdse toets (rijtest) bij het CBR verhoogt de kans dat je slaagt voor het praktijkexamen. Je krijgt advies over de onderdelen waaraan je nog moet werken. Bovendien kun je vrijstelling verkrijgen voor de bijzondere manoeuvres. Die hoef je op het aansluitende praktijkexamen dan niet meer te doen.

Gezondheidsverklaring  (voorheen Eigen verklaring)

Voor het rijbewijs moet je niet alleen slagen voor het rijexamen, maar ook (blijven) voldoen aan de eisen voor geestelijke en lichamelijke gezondheid die de overheid stelt aan rijbewijshouders. Het CBR verstrekt hiervoor een Verklaring van geschiktheid. Om de Verklaring van geschiktheid te krijgen, moet je vóór elk rijexamen een gezondheidsverklaring invullen. Dit is een formulier met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Deze Gezondheidsverklaring kun je kopen bij het cbr.nl 

Wanneer een medische keuring?

Als je één of meer vragen op de Gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoordt, is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de gezondheidsverklaring zetten. Vervolgens beoordeelt de medisch adviseur van het CBR – op grond van de Regeling eisen geschiktheid 2000 – of je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een eerste afspraak.

maak-afspraak